Tag: คําศัพท์ภาษาอังกฤษ

 • Resume ภาษาอังกฤษ (English Resume)

  นี่คือตัวอย่างในการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ (English Resume)นะครับ เป็นตัวอย่างที่นำไปใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด มาดูกันครับว่าเราจะต้องเขียนอะไรบ้าง ก่อนอื่นต้องให้แน่ใจก่อนว่า Resume ภาษาอังกฤษ หรือคนส่วนมากบางทีก็เรียกประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ ที่คุณกำลังเขียนนั้นสามารถสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย การที่เราจะเขียนประวัติของเราลงไป เราควรที่จะเรียบเรียงข้อความเสียก่อน ลองนึกดูนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราเขียนลงไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉนั้น Resume ที่เราเขียนต้องสื่อความหมายให้สามารถอ่านเข้าใจง่าย Resume ภาษาอังกฤษ หลายต่อหลายครั้งนะครับที่ผู้ที่พิจารณารับคนเข้าทำงานต้องเปิด Resume ของหลายๆคนแล้วผ่านมันไปอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะว่าภาษาอังกฤษที่เขียนไม่สื่อความหมายหรือสื่อไปในทางที่ไม่น่าสนใจ หรือใช้คำที่ง่ายจนเกินไป ทำให้จุดสนใจด้อยลง ลองฝึกการเขียนดูเยอะๆครับ หลายๆแบบแล้วคุณจะเข้าใจไปเองว่าจะต้องเขียนอย่างไร เพราะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดครับ ส่วนประกอบของ Resume ส่วนแรก ถือว่ามีความสำคัญมากเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะในส่วนเงินเดือนที่ต้องการ หากคุณเป็นนักศึกษาที่จบใหม่แล้วหล่ะก็ ลองดูเรทที่ส่วนใหญ่เรียกกันนะครับ หากคุณพลาดในส่วนนี้ ส่วนอื่นอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาเลยหล่ะครับ ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่อธิบายรายละเอียดส่วนตัวของคุณ หรือเรียกว่าการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ ไม่ต้องอธิบายมากให้ยืดยาวครับ สั้นๆได้ใจความพอ Resume ส่วนใหญ่ในจุดนี้ ควรกรอกให้ครบที่ช่องครับ ส่วนที่สาม เป็นส่วนที่อธิบายความสามารถของคุณ การศึกษาที่คุณจบมา จุดนี้สามารถการันตีคุณได้นะครับ ส่วนที่สี่ หากบริษัทสนใจในเรื่องของประสบการณ์การทำงานของคุณ คุณเรียกเงินเดือนเท่าไหร่อาจไม่เกี่ยง หากบริษัทนั้นให้ความสำคัญกับจุดนี้มากที่สุดนะครับ ส่วนที่ห้า…

 • ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9

  เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ The doctor works at the hospital. = หมอคนนั้นทำงานที่โรงพยาบาลThe men work at the park. = ผู้ชายเหล่านั้นทำงานในสวนสาธารณะThe women work at the restaurant. = ผู้หญิงเหล่านั้นทำงานในร้านอาหารThe teacher works at the school. = คุณคนนั้นทำงานในโรงเรียน

 • ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

  Grammar ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ

 • ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

  Grammar Vol.3 The egg is blue. = ไข่ใบนั้นสีฟ้า(1) __ = ไข่เหล่านั้นสีฟ้า

 • ไวยากรณ์พื้นฐาน (Basic Grammar) ของภาษาอังกฤษ

  หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณมีแนวทางในการฝึกฝนการเขียนและการฟังภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพครับ ไวยากรณ์พื้นฐาน (Basic Grammar) ของภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารที่ชัดเจนและถูกต้อง การเข้าใจไวยากรณ์พื้นฐานจะช่วยให้คุณสามารถสร้างประโยคที่มีความหมายและสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือองค์ประกอบหลักของไวยากรณ์พื้นฐานที่เพื่อนควรจะต้องทำความเข้าใจ ไปเริ่มกันเลย Basic Grammar 1. ประเภทของคำ (Parts of Speech) คำนาม (Nouns) คำกริยา (Verbs) คำคุณศัพท์ (Adjectives) คำวิเศษณ์ (Adverbs) คำสรรพนาม (Pronouns) คำบุพบท (Prepositions) คำเชื่อม (Conjunctions) คำอุทาน (Interjections) 2. โครงสร้างประโยค (Sentence Structure) ประโยคบอกเล่า (Declarative Sentence) ประโยคคำถาม (Interrogative Sentence) ประโยคคำสั่ง (Imperative Sentence) ประโยคปฏิเสธ (Negative Sentence) 3. การใช้คำกริยาและการผันคำกริยา (Verb Tenses and Conjugation) ปัจจุบัน (Present)…