เรียนฝึกฝนการเขียนและการฟังภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีนั้นไม่เพียงแค่การเรียนรู้คำศัพท์และไวยากรณ์เท่านั้น แต่การฝึกฝนทักษะการเขียนและการฟังก็มีความสำคัญอย่างมาก ทั้งสองทักษะนี้ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจวิธีการฝึกฝนการเขียนและการฟังเพื่อให้คุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างต่อเนื่อง

ความสำคัญของการฝึกฝนการเขียน (Practicing Writing)

การเขียนเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การเขียนช่วยให้คุณสามารถถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกของคุณออกมาเป็นคำพูดได้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ การฝึกเขียนจะช่วยให้คุณเข้าใจโครงสร้างของประโยค การใช้ไวยากรณ์ และการเลือกใช้คำศัพท์อย่างเหมาะสม

เทคนิคในการฝึกฝนการเขียน

 1. การเขียนประโยคง่าย ๆ (Simple Sentences):
  • เริ่มต้นด้วยการเขียนประโยคง่าย ๆ ที่ประกอบด้วยประธาน กริยา และกรรม เช่น “I like to read books.” หรือ “She is a good student.”
  • ฝึกการเขียนประโยคที่ใช้คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน
 2. การเขียนย่อหน้า (Paragraph Writing):
  • พยายามเขียนย่อหน้าสั้น ๆ ที่ประกอบด้วยประโยคหลาย ๆ ประโยคเพื่อฝึกการเชื่อมโยงความคิด เช่น เขียนเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันหรือสิ่งที่คุณสนใจ
  • ใช้ประโยคที่มีการเชื่อมต่อเพื่อให้เนื้อหาของคุณไหลลื่นและมีความต่อเนื่อง
 3. การเขียนไดอารี่ (Diary Writing):
  • ฝึกการเขียนไดอารี่เพื่อบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถฝึกการเขียนอย่างสม่ำเสมอและมีโอกาสได้สะท้อนความคิดและความรู้สึกของคุณ
  • เขียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน ความรู้สึก หรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น
 4. การตรวจสอบและแก้ไข (Editing and Revising):
  • เมื่อเขียนเสร็จแล้ว ควรตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด เช่น การสะกดคำผิดหรือการใช้ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง
  • อ่านสิ่งที่คุณเขียนออกเสียงเพื่อช่วยตรวจสอบความชัดเจนและความถูกต้อง
 5. การใช้เทคโนโลยีช่วย (Using Technology):
  • ใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบไวยากรณ์และคำศัพท์ เช่น Grammarly หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ช่วยตรวจสอบและแนะนำการเขียนของคุณ
  • เขียนบทความหรือความคิดเห็นในฟอรัมออนไลน์เพื่อฝึกการเขียนในบริบทต่าง ๆ

การฝึกฝนการฟัง (Practicing Listening)

การฟังเป็นทักษะที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษา การฝึกฝนการฟังจะช่วยให้คุณเข้าใจการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น การฟังเป็นทักษะที่ต้องการการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าใจสำเนียงและความหมายของคำพูดที่หลากหลายได้

เทคนิคในการฝึกฝนการฟัง

 1. การฟังเนื้อหาง่าย ๆ (Listening to Simple Content):
  • เริ่มจากการฟังเนื้อหาง่าย ๆ เช่น บทสนทนาในชีวิตประจำวัน เพลงสำหรับเด็ก หรือพอดแคสต์ที่ใช้ภาษาง่าย ๆ
  • ฟังหลายครั้งเพื่อจับประเด็นและคำศัพท์ที่สำคัญ
 2. การใช้สื่อการเรียนรู้ (Using Learning Materials):
  • ใช้สื่อการเรียนรู้ เช่น วิดีโอจาก YouTube, TED Talks หรือสื่อการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์
  • เลือกเนื้อหาที่มีคำบรรยายเพื่อช่วยในการติดตามและทำความเข้าใจเนื้อหา
 3. การฟังเพลงและดูหนัง (Listening to Music and Watching Movies):
  • ฟังเพลงภาษาอังกฤษและพยายามจับใจความของเนื้อเพลง การดูหนังหรือซีรีส์ภาษาอังกฤษช่วยให้คุณคุ้นเคยกับสำเนียงและการใช้ภาษาในบริบทต่าง ๆ
  • ดูหนังหรือซีรีส์ภาษาอังกฤษที่มีคำบรรยายเพื่อช่วยในการทำความเข้าใจและพัฒนาทักษะการฟัง
 4. การฝึกฟังบทสนทนา (Listening to Conversations):
  • ฝึกฟังบทสนทนาระหว่างเจ้าของภาษาเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การสนทนาในร้านอาหาร การซื้อของ หรือการสนทนาเกี่ยวกับงาน
  • ใช้แอปพลิเคชันที่มีบทสนทนาแบบโต้ตอบเพื่อฝึกการฟังและการตอบสนอง
 5. การฝึกฟังแบบจดจ่อ (Focused Listening):
  • ฝึกฟังอย่างจดจ่อโดยไม่ใช้คำบรรยาย เพื่อพัฒนาความสามารถในการจับความหมายจากเสียงและเนื้อหา
  • หลังจากฟังเสร็จ ลองสรุปสิ่งที่ได้ยินเพื่อฝึกการเข้าใจและจดจำ

การบูรณาการการเขียนและการฟัง

การฝึกฝนการเขียนและการฟังสามารถทำไปพร้อมกันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคุณ เช่น:

 • การเขียนบทสรุปจากการฟัง: หลังจากฟังบทสนทนาหรือดูหนัง ให้ลองเขียนบทสรุปหรือความคิดเห็นของคุณออกมา เป็นการฝึกฝนทั้งการฟังและการเขียนในเวลาเดียวกัน
 • การจดบันทึกขณะฟัง: เมื่อฟังเนื้อหาหรือการบรรยายที่ยาว ลองจดบันทึกสิ่งที่คุณได้ยินเพื่อฝึกการเขียนและการจับประเด็น
 • การใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน: ใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยในการฝึกการเขียนและการฟัง เช่น Duolingo, BBC Learning English หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ให้คุณฝึกฝนทั้งสองทักษะ

สรุป

การฝึกฝนการเขียนและการฟังเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การฝึกเขียนช่วยให้คุณสามารถถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ขณะที่การฝึกฟังช่วยให้คุณเข้าใจการสื่อสารในชีวิตประจำวันและสามารถตอบสนองได้อย่างถูกต้อง การฝึกฝนทั้งสองทักษะนี้ควรทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้คุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างเต็มที่

ภาษา-อังกฤษ

1-10 idioms 1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100 idioms 1-100ภาษาอังกฤษ 6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ 100สำนวนภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษ Resume ภาษาอังกฤษ Vocabulary การทักทายภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษEnglish Sentences ภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษGrammar ภาษาอังกษกฤษ Grammar สูตรการเรียนภาษาอังกฤษเรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกษ เฉลยคำตอบ เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น เรียนภาษาอังฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ