คำศัพท์ภาษาอังกฤษENGLISH-Vocabulary Vol.2

Vocabulary (หนึ่งสิ่งและหลายสิ่ง)ชุดที่ 2

a sandwich = แซนวิส 1 คู่
an egg = ไข่ 1 ฟอง
(1)_ = แอปเปิ้ล 1 ผล a dog = สุนัข 1 ตัว a cat = แมว 1 ตัว a horse = ม้า 1 ตัว a car = รถ 1 คัน a newspaper = (2) _
a bicycle = จักรยาน 1 คัน
a child = เด็ก 1 คน
(3) __ = ผู้ใหญ่ 1 คน
a man and a woman = ผู้ชายและผู้หญิง อย่างละคน

(4) = แซนวิสหลายชิ้น
eggs = ไข่หลายฟอง
apples = แอปเปิ้ลหลายผล
dogs = สุนัขหลายตัว
cats = แมวหลายตัว
horses = ม้าหลายตัว
cars = รถหลายคัน
newspapers = หนังสือพิมพ์หลายฉบับ
bicycles = จักรยานหลายคัน
(5)
= เด็กๆหลายคน
adults = ผู้ใหญ่หลายคน
men and women = ผู้ชายและผู้หญิงหลายคน

 (6) ___________ = ผู้หญิงคนนั้นกำลังขับรถ
 The girl is walking. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังเดิน
 The man is driving a car. = ผู้ชายคนนั้นกำลังขับรถ
 The boy is walking. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังเดิน

 She has a fish. = (7) __________

 The boy is not driving. = เด็กผู้ชายคนนั้นไม่ได้ขับรถ
 (8) ____________ = เด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ขับรถ
 The woman is driving. = ผู้หญิงคนนั้นขับรถ
 The man is driving. = ผู้ชายคนนั้นขับรถ

 What is this? = นี่คืออะไร
 (9) _________ = นี่คือรถ 1 คัน

 Is he eating an apple? = เขากำลังกินแอปเปิ้ลใช่ไหม
 No. = ไม่ใช่

 They have pens. = พวกเขามีปากกาหลายด้าม
 (10) _________ = เขามีหนังสือหลายเล่ม

 เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary Answer)

เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 (Vocabulary Vol.2)

     1. an apple

     2. หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ
     3. an adult
     4. sandwiches
     5. children
     6. The woman is driving a car.
     7. เธอมีปลา 1 ตัว
     8. The girl is not driving.
     9. This is a cat.
     10. He has books.

Vocabulary Vol.2
Vocabulary Vol.2

1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100ภาษาอังกฤษ 10 หัวข้อคำอวยพรภาษาอังกฤษ ENGLISH-Vocabulary englis vocabulary Number 11-20 Tense 12 Verb to beภาษาอังกฤษ Vocabulary Vocabulary Vol.1 Vocabulary Vol.2 การทักทายภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ Days ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Fruit คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษ คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดเรียนรุ้คำศัพท์Colours ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษTense ภาษาอังกฤษVerb to be ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ศัพท์ภาษาอังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เฉลยคำตอบ เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล