ตัวอย่างข้อสอบ ภาษา อังกฤษ ป.2

แบบทดสอบภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. แนวทางการออกข้อสอบภาษาอังกฤษเบื้องต้น พร้อมเฉลยคำตอบดังนี้.

ข้อสอบ ภาษา อังกฤษ ป.2

นี่คือข้อสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบ

  1. รูปภาพนี้แสดงถึงอะไร (What does this picture show?)

รูปภาพแสดงถึงเด็กชายคนหนึ่งกำลังเล่นฟุตบอล

  1. ประโยคนี้แปลว่าอะไร (What does this sentence mean?)

ประโยคนี้แปลว่า “ฉันรักคุณ”

  1. ตัวเลขนี้เขียนอย่างไรในภาษาอังกฤษ (How do you write this number in English?)

ตัวเลขเขียนว่า “12345”

  1. สีนี้เรียกว่าอะไรในภาษาอังกฤษ (What is this color called in English?)

สีนี้เรียกว่า “สีน้ำเงิน”

  1. สัตว์ชนิดนี้คืออะไรในภาษาอังกฤษ (What is this animal called in English?)

สัตว์ชนิดนี้เป็น “สุนัข”

  1. ผลไม้ชนิดนี้คืออะไรในภาษาอังกฤษ (What is this fruit called in English?)

ผลไม้ชนิดนี้เป็น “แตงโม”

  1. ผักชนิดนี้คืออะไรในภาษาอังกฤษ (What is this vegetable called in English?)

ผักชนิดนี้เป็น “แครอท”

  1. อาหารชนิดนี้คืออะไรในภาษาอังกฤษ (What is this food called in English?)

อาหารชนิดนี้เป็น “ข้าวผัด”

  1. เครื่องดื่มชนิดนี้คืออะไรในภาษาอังกฤษ (What is this drink called in English?)

เครื่องดื่มชนิดนี้เป็น “น้ำเปล่า”

  1. ประเทศนี้คืออะไรในภาษาอังกฤษ (What is this country called in English?)

ประเทศนี้เป็น “ประเทศไทย”

1-10 idioms 1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100 idioms 1-100ภาษาอังกฤษ 6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ 100สำนวนภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษ Resume ภาษาอังกฤษ Vocabulary การทักทายภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษEnglish Sentences ภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษGrammar ภาษาอังกษกฤษ Grammar สูตรการเรียนภาษาอังกฤษเรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกษ เฉลยคำตอบ เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น เรียนภาษาอังฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ