ตัวอย่างภาษาอังกฤษ จำไว้ใช้ในการพูดและเขียน I barely recognize myself.

อ่านประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษ จำไว้ใช้ในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
I barely recognize myself.
ฉันแทบจำตัวเองไม่ได้แน่ะ

I’ve always considered myself to be average in appearance.
ฉันมองตัวเองเสมอว่ามีรูปร่างหน้าตาปานกลาง

You don’t have to explain anything to me.
คุณไม่จำเป็นต้องอธิบายสิ่งใดให้ผมฟัง

I know I shouldn’t have said anything.
ฉันรู้ว่าไม่ควรจะพูดอะไร

Because it’s none of my business.
เพราะว่ามันไม่ใช่ธุระอะไรของฉัน

They haven’t talked in over ten years.
พวกเขาไม่พูดคุยกันมานานกว่าสิบปีแล้ว

Why would he put John in charge of anything?
ทำไมเขาถึงได้มอบหมายให้จอห์นดูแลทุกสิ่ง

How could he do this to me?
เขาทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไง

I’ll have my secretary contact you tomorrow.
ผมจะให้เลขาของผมติดต่อกับคุณในวันพรุ่งนี้

Don’t be a sore loser!
อย่าเป็นพวกขี้แพ้ชวนตีน่า

This is one of my favorite places to come when I need to think.
ที่นี่เป็นสถานที่โปรดแห่งหนึ่งที่ฉันมาในยามที่ต้องการใช้ความคิด

After meeting her once, you know her so well?
หลังจากพบกับเธอเพียงครั้งเดียว นายก็รู้จักเธอเป็นอย่างดีงั้นหรือ

You need to get back to Bangkok ASAP.
คุณจำเป็นต้องกลับกรุงเทพฯโดยด่วน (ASAP – as soon as possible – โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้)

But I have no intention of returning till next week.
แต่ผมไม่มีความประสงค์ที่จะกลับไปจนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้า

I did everything by the book.
ฉันทำทุกสิ่งตามที่บอกไว้ในหนังสือ

Keep your shirt on. I’ll get you out.
คอยเดี๋ยว ฉันจะพาเธอออกไปจากที่นี่

You need to single out one person from millions of others.
คุณต้องเลือกเอาสักคนจากคนนับล้าน

She used to stare at this picture for hours.
เธอเคยมองจ้องภาพนี้เป็นชั่วโมง

Stay still, I promise I’ll be back in ten minutes.
อยู่นิ่งๆ ฉันสัญญาว่าจะกลับมาภายใน 10 นาที

I wanna make sure that what happened to me doesn’t happen to you.
ฉันอยากจะทำให้มั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันจะไม่เกิดขึ้นกับเธอ

1-10 idioms 1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100 idioms 1-100ภาษาอังกฤษ 6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ 100สำนวนภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษ Resume ภาษาอังกฤษ Vocabulary การทักทายภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษEnglish Sentences ภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษGrammar ภาษาอังกษกฤษ Grammar สูตรการเรียนภาษาอังกฤษเรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกษ เฉลยคำตอบ เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น เรียนภาษาอังฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ