น้อย น้อยกว่า น้อยที่สุด มาก มากกว่า คำศัพท์ในภาษาอักฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษชุดคำศัพท์ น้อย น้อยกว่า น้อยที่สุ หรือ คำศัพท์ มาก มากกว่า่ มาเรียนภาษาอังกฤษกันเลย

คำศัพท์ในภาษาอักฤษ

The man has some rice. = ผู้ชายคนนั้นมีข้าวจำนวนหนึ่ง
The girl has less rice. = เด็กผู้หญิงคนนั้นมีข้าวน้อย
The woman has the least rice. = ผู้หญิงคนนั้นมีข้าวน้อยมาก

The girl has some cake. = เด็กผู้หญิงคนนั้นมีเค้กจำนวนหนึ่ง
The woman has less cake. = ผู้หญิงคนนั้นมีเค้กน้อย
The man has the least cake. = ผู้ชายคนนั้นมีเค้กน้อยมาก


These toys are the same. = ของเล่นเหล่านี้เหมือนกัน
These chairs are different. = เก้าอี้เหล่านี้ต่างกัน
These cups are different. = ถ้วยกาแฟเหล่านี้ต่างกัน
These pens are the same. = ปากกาเหล่านี้เหมือนกัน

These cups are the same size. = ถ้วยกาแฟเหล่านี้มีขนาดเหมือนกัน
These hats are the same size. = หมวกเหล่านี้มีขนาดเหมือนกัน
These cups are different sizes. = ถ้วยกาแฟเหล่านี้มีขนาดต่างกัน
These hats are different sizes. = หมวกเหล่านี้มีขนาดต่างกัน

You’re too big. = คุณตัวใหญ่เกินไป
This chair is too small. = เก้าอี้ตัวนี้เล็กเกินไป
This bicycle is too expensive. = จักรยานคันนี้แพงเกินไป
I’m too short. = ฉันเตี้ยเกินไป

This shoe fits. = รองเท้าข้างนี้คับ
These sunglasses are too big. = แว่นกันแดดอันนี้ใหญ่เกินไป
This coat is too small. = เสื้อโค้ทเล็กเกิน

Which shoes fit? = รองเท้าข้างไหนฟิต
Which shoes are too big? = รองเท้าคู่ไหนใหญ่กว่า
Which shoes are too small? = รองเท้าคู่ไหนเล็กกว่า

Some of the ball are yellow. = บอลจำนวนหนึ่งสีเหลือง
None of the ball are yellow. = ไม่มีบอลลูกไหนสีเหลือง
All of the ball are yellow. = บอลทั้งหมดสีเหลือง

The door is closed. = ประตูปิด
The door is open. = ประตูเปิด
The window is closed. = หน้าต่างปิด
The window is open. = หน้าต่างเปิด

The jewelry store is open. = ร้านขายเครื่องประดับเปิด
The toy store is closed. = ร้านขายของเล่นปิด
The pharmacy is closed. = ร้านขายยาปิด
The book store is open. = ร้านขายหนังสือเปิด

Thank you. = ขอบคุณ
You’re welcome. = ไม่เป็นไร

เรียนภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษ

1-10 idioms 1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100 idioms 1-100ภาษาอังกฤษ 6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ 100สำนวนภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษ Resume ภาษาอังกฤษ Vocabulary การทักทายภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษEnglish Sentences ภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษGrammar ภาษาอังกษกฤษ Grammar สูตรการเรียนภาษาอังกฤษเรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกษ เฉลยคำตอบ เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น เรียนภาษาอังฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ