ใบงานภาษาอังกฤษEnglish for kids

ตัวอย่างใบงานภาษาอังกฤษแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ อนุบาลสีสนสดใส ดึงดูดใจผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3

ใบงานภาษาอังกฤษ

ชุดเรียนรุ้คำศัพท์Colours

ชุดเรียนรุ้คำศัพท์Colours ระบายสีตามรอป่ะพร้อมออกเสียงหลังระบายเสร็จ

Days ภาษาอังกฤษ

ชุดเรียนรู้คำศัพท์ Days ภาษาอังกฤษ 7 Days of the Weeks คัดคำศัพท์ตามรอยป่ะ เสร็จแอล้วออกเสียงเพิ่มการจดจำได้ดีขึ้นสำหรับเด็กๆ

ชุดเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Fruit

ชุดเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Fruit ลากเส้นจับคู่ภาพกับคำศัพท์และฝึกอ่านออกเสียงด้วยน่ะจ๊ะ

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Number 11-20

เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Number 11-20 คัดคำศัพท์ตามรอยปะและฝึกออกเสียงด้วยน่ะจ๊ะ

เรียนรู้คำศัพท์ People

เรียนรู้คำศัพท์ People เด็กคัดคำศัพท์ตามรอยป่ะ ลากเส้นจับคู่คำศัพท์กับภาพและฝึกการอ่านออกเสียงด้วยน่ะจ๊ะ

1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100ภาษาอังกฤษ 10 หัวข้อคำอวยพรภาษาอังกฤษ ENGLISH-Vocabulary englis vocabulary Number 11-20 Tense 12 Verb to beภาษาอังกฤษ Vocabulary Vocabulary Vol.1 Vocabulary Vol.2 การทักทายภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ Days ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Fruit คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษ คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดเรียนรุ้คำศัพท์Colours ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษTense ภาษาอังกฤษVerb to be ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ศัพท์ภาษาอังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เฉลยคำตอบ เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล