ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

Grammar Vol.2

 a man and a woman = ผู้ชายและผู้หญิง
 a sandwich and milk = แซนวิสและนม
 (1) ____________ = ข้าวและแอปเปิ้ล
 bread and water = ขนมปังและน้ำ

 The woman is drinking coffee. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังดื่มกาแฟ
 (2) __________________ = เด็กและผู้ชายกำลังดื่มน้ำ
 The girl is eating bread. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังทานขนมปัง
 The man and the woman are eating rice. = ผู้ชายและผู้หญิงกำลังทานข้าว

 (3) _____ (He,She,They) are eating eggs. = พวกเขากำลังกินไข่
 (4) _____ (He,She,They) is driving a car. = เขากำลังขับรถ
 (5) _____ (He,She,They) are reading a newspaper. = พวกเขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์
 (6) _____ (He,She,They) is drinking water. = เธอกำลังดื่มน้ำ

 The boy is drinking milk. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังดื่มนม
 She is eating an apple. = เธอกำลังกินแอปเปิ้ล
 (7) ____________ = ผู้ชายคนนั้นกำลังกินไข่
 They are eating sandwiches. = พวกเขากำลังทานแซนวิส

 He has a (8) _____ (cat,cats). = เขามีแมว
 She has (9) _______ (sandwiches,sandwich). = เธอมีแซนวิส
 They have a (10) ______ (newspaper,newspapers). = พวกเขามีหนังสือพิมพ์
 They have (11) _____ (pens,pen). = พวกเขามีปากกาหลายด้าม

 He is driving a car. = เขากำลังขับรถ
 (12) _______________ = พวกเขากำลังกินแอปเปิ้ล
 They are reading a newspaper. = พวกเขากำลังอ่านหนังสือพิมพ์
 She is reading a book. = เธอกำลังอ่านหนังสือ

 The man is driving. = ผู้ชายคนนั้นขับ
 The boy is not driving. = เด็กคนนั้นไม่ได้ขับ
 The woman is driving. = ผู้หญิงคนนั้นขับ
 (13) ________________ = เด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ขับ

 The women have rice. = ผู้หญิงเหล่านั้นมีข้าว
 The women have not rice. = ผู้หญิงเหล่านั้นไม่มีข้าว
 The boy has a pen. = เด็กผู้ชายคนนั้นมีปากกา
 (14) _______________ = เด็กผู้ชายคนนั้นไม่มีปากกา

 What (15) _______ (is this,this is)? = นี่คืออะไร
 This is an egg. = นี่คือไข่ 1 ฟอง

 What is this? = นี่คืออะไร
 (16) ______ (This is,Is this) a pen. = นี่คือปากกา 1 ด้าม

 (17) _____ (This,What) is this? = นี่คืออะไร
 (18) _____ (This,What) is a fish. = นี่คือปลา 1 ตัว

 Is he sleeping? = เขากำลังหลับใช่ไหม
 Yes. (19) _____ (Is he,He is) sleeping. = ใช่ เขากำลังหลับ

 (20) _____ (Is she,She is) sleeping? = เธอกำลังหลับใช่ไหม
 No. She is not sleeping. = ไม่ เธอไม่ได้หลับ
เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

1-10 idioms 1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100 idioms 1-100ภาษาอังกฤษ 6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ 100สำนวนภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษ Resume ภาษาอังกฤษ Vocabulary การทักทายภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษEnglish Sentences ภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษGrammar ภาษาอังกษกฤษ Grammar สูตรการเรียนภาษาอังกฤษเรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกษ เฉลยคำตอบ เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น เรียนภาษาอังฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ