ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

Grammar Vol.4

There is one fish. = นั่นคือปลา 1 ตัว
There are three books. = นั้นคือหนังสือ 3 เล่ม
There is one bed. = นั่นคือเตียง 1 หลัง
There are four keys. = นั่นคือกุญแจ 4 ดอก
There is one cup. = นั่นคือถ้วยกาแฟ 1 ถ้วย
There are six eggs. = นั่นคือไข่ 6 ฟอง

 How many fish are there? = นั่นคือปลากี่ตัว
 There are three fish. = นั่นคือปลา 3 ตัว

 How many keys are there? = นั่นคือกุญแจกี่ดอก
 There are four keys. = นั่นคือกุญแจ 4 ดอก

 How many police officers are there? = นั่นคือตำรวจกี่คน
 There are two  police officers. = นั่นคือตำรวจ 2 คน

 How many apples are there? = นั่นคือแอปเปิ้ลกี่ลูก
 There is one apple. = นั่นคือแอปเปิ้ล 1 ลูก

 We have white flowers. = เรามีดอกไม้สีขาว
 You have red flowers. = คุณมีดอกไม้สีแดง
 You have blue flowers. = คุณมีดอกไม้สีฟ้า
 I have yellow flowers. = ฉันมีดอกไม้สีเหลือง

 The girl is wearing a T-shirt. = เด็กผู้หญิงคนนั้นสวมเสื้อยืด
 The boy is not wearing a T-shirt. = เด็กผู้ชายคนนั้นไม่ได้สวมเสื้อยืด
 The woman is wearing shoes. = ผู้หญิงคนนั้นสวมรองเท้า
 The man is not wearing shoes. = ผู้ชายคนนั้นไม่ได้สวมรองเท้า

 How many plats do you have? = คุณมีจานอยู่กี่ใบ
 I have two plates. = ฉันมีจาน 2 ใบ

 How many cups do you have? = คุณมีถ้วยกาแฟกี่ถ้วย
 I have four cups. = ฉันมีถ้วยกาแฟ 4 ด้วย

 Who is wearing shoes? = ใครกำลังสวมรองเท้า
 I am wearing shoes. = ฉันกำลังสวมรองเท้า

 Who is wearing a hat? = ใครกำลังสวมหมวก
 We are wearing hats. = เรากำลังสวมหมวก

 Who is eating? = ใครกำลังกิน
 The police office is eating. = ตำรวจคนนั้นกำลังกิน

 Who is reading? = ใครกำลังอ่าน
 The students are reading. = นักเรียนกำลังอ่าน

 Who has the newspaper? = ใครมีหนังสือพิมพ์
 The doctor has the newspaper. = หมอคนนั้นมีหนังสือพิมพ์

 Who has the books? = ใครมีหนังสือ
 The girls have the books. = เด็กผู้หญิงเหล่านั้นมีหนังสือ

 What is this? = นี่คืออะไร
 This is a tree. = นี่คือต้นไม้

 How many keys are there? = นั่นคือกุญแจกี่ดอก
 There are four keys. = นั่นคือกุญแจ 4 ดอก

 Do you have fish? = คุณมีปลาใช่ไหม
 Yes. = ใช่

 What are you doing? = คุณกำลังทำอะไร
 We are playing. = เรากำลังเล่น
เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

1-10 idioms 1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100 idioms 1-100ภาษาอังกฤษ 6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ 100สำนวนภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษ Resume ภาษาอังกฤษ Vocabulary การทักทายภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษEnglish Sentences ภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษGrammar ภาษาอังกษกฤษ Grammar สูตรการเรียนภาษาอังกฤษเรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกษ เฉลยคำตอบ เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น เรียนภาษาอังฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ