ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

GRAMMAR

Grammar ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ

The tall man is wearing a black suit. = ผู้ชายคนที่ตัวสูงกำลังสวมชุดสูทสีดำ
 The short man is wearing a black suit. = ผู้ชายคนที่ตัวเตี๊ยกำลังสวมชุดสูทสีดำ
 The tall woman is wearing a gray suit. = ผู้หญิงคนที่ตัวสูงกำลังสวมสูทสีเทา
 The short woman is wearing a gray suit. = ผู้หญิงคนที่ตัวเตี้ยกำลังสวมสูทสีเทา

 I have brown hair. = ฉันมีผมสีน้ำตาล
 He has brown hair. = เขามีผมสีน้ำตาล
 We have blond hair. = เรามีผมสีบรอน
 They have blond hair. = พวกเขามีผมสีบรอน

 I have red hair. = ฉันมีผมสีแดง
 You have red hair. = คุณมีผมสีแดง
 He has gray hair. = เขามีผมสีเทา
 We have gray hair. = เรามีผมสีเทา

 I am tall. = ฉันสูง
 I have brown hair. = ฉันมีผมสีน้ำตาล
 I am short. = ฉันเตี้ย
 I have red hair. = ฉันมีผมสีแดง

 What color is his sweater? = เสื้อไหมพรมของเขาสีอะไร
 His sweater is blue. = เสื้อไหมพรมของเขาสีฟ้า

 What color is your suit? = ชุดสูทของคุณสีอะไร
 My suit is gray. = ชุดสูทของฉันสีเทา

 What color is his hair. = ผมของเขาสีอะไร
 His hair is brown. = ผมของเขาสีน้ำตาล

 What color is her hair? = ผมของเธอสีอะไร
 Her hair is blond. = ผมของเธอสีบรอน

 What color is their hair? = ผมของพวกเขาสีอะไร
 Their hair is black. = ผมของพวกเขาสีดำ

 What color is your hair? = ผมของคุณสีอะไร
 My hair is red. = ผมของฉันสีแดง

 I am hungry. = ฉันหิว
 I'm hungry. = ฉันหิว

 I am thirsty. = ฉันกระหายน้ำ
 I'm thirsty. = ฉันกระหายน้ำ

 I am hot. = ฉันร้อน
 I'm hot. = ฉันร้อน

 I am cold. = ฉันหนาว
 I'm cold. = ฉันหนาว

 We are cold. = เราหนาว
 We're cold. = เราหนาว

 We are not thirsty. = เราไม่กระหายน้ำ
 We're not thirsty. = เราไม่หิว

 We are hungry. = เราหิว
 We're hungry. = เราหิว

1-10 idioms 1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100 idioms 1-100ภาษาอังกฤษ 6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ 100สำนวนภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษ Resume ภาษาอังกฤษ Vocabulary การทักทายภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษEnglish Sentences ภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษGrammar ภาษาอังกษกฤษ Grammar สูตรการเรียนภาษาอังกฤษเรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกษ เฉลยคำตอบ เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น เรียนภาษาอังฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ