ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

เรียนภาษาอังกฤษ English4day เริ่มจากง่ายไปยากเข้าใจพื้นฐานก็ก้าวต่อไปสู้สู้ทุกคนที่กำลังฝึกเรียนภาษาอังกฤษอีกครั้ง

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

The girl (1) ___ (is,are) drinking. = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังดื่ม
     The girls (2) ___(is,are) reading. = พวกเด็กผู้หญิงกำลังดื่ม
     The boy (3) ___(is,are) eating. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังดื่ม
     The boys (4) ___(is,are) swimming. = พวกเด็กผู้ชายกำลังว่ายน้ำ

 The (5) ____ (men,man) is running. = ผู้ชายคนนั้นกำลังวิ่ง
     The (6) ____ (men,man) are drinking. = พวกผู้ชายกำลังดื่ม
     The (7) ____ (women,woman) is eating. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังกิน
     The (8) ____ (women,woman) are swimming. = พวกผู้หญิงกำลังว่ายน้ำ

     The women are drinking. = พวกผู้หญิงกำลังดื่ม
     (9) _______________ = พวกผู้ชายกำลังอ่าน
     The boys are eating. = พวกเด็กผู้ชายกำลังกิน
     The girls are running. = พวกเด็กผู้หญิงกำลังวิ่ง

     The man is cooking. = ผู้ชายคนนั้นกำลังทำอาหาร
     The women are reading. = พวกผู้หญิงกำลังอ่าน
     (10) ______________ = เด็กผู้หญิงคนนั้นกำลังเขียน
     The boys are swimming. = พวกเด็กผู้ชายกำลังว่ายน้ำ

     The woman is writing. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังเขียน
     The girls are drinking. = พวกเด็กผู้หญิงกำลังดื่ม
     The boy is reading. = (11) ___________________
     The men are running. = พวกผู้ชายกำลังวิ่ง

     He (12) ____ running. = เขากำลังวิ่ง
     He (13) ____ eating. = เขากำลังกิน
     She (14) ____ drinking. = เธอกำลังดื่ม
     She (15) ____ reading. = เธอกำลังอ่าน
     They (16) ____ cooking. = พวกเขากำลังทำอาหาร
     They (17) ____ writing. = พวกเขากำลังเขียน

     (18) ____ is swimming = เขากำลังว่ายน้ำ
     (19) ____ are writing. = พวกเขากำลังเขียน
     (20) ____ is cooking. = เธอกำลังทำอาหาร
     (21) ____ are eating. = พวกเขากำลังกิน

     The (22) ____ are writing. = พวกเด็กผู้หญิงกำลังเขียน
     The (23) ____ is running. = เด็กผู้ชายคนนั้นกำลังวิ่ง
     (24) ____ is eating. = เธอกำลังกิน
     (25) ____ are swimming. = พวกเขากำลังว่ายน้ำ

     The (26) ____ is swimming. = ผู้หญิงคนนั้นกำลังว่ายน้ำ
     The (27) ____ are cooking. = พวกผู้ชายกำลังทำอาหาร
     He (28) ____ drinking. = เขากำลังดื่ม
     They (29) ____ running. = พวกเขากำลังวิ่ง

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

1-10 idioms 1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100 idioms 1-100ภาษาอังกฤษ 6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ 100สำนวนภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษ Resume ภาษาอังกฤษ Vocabulary การทักทายภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษEnglish Sentences ภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษGrammar ภาษาอังกษกฤษ Grammar สูตรการเรียนภาษาอังกฤษเรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกษ เฉลยคำตอบ เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น เรียนภาษาอังฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ