50 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล

แจกฟรี!! 50 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล โหลดเลย!!

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
 1. “Reading” pictures #1 วงกลมคำตามรูปที่เห็น ในแบบฝึกหัดนี้ เด็ก ๆ จะต้องวงกลมคำตามรูปที่เห็น เด็กๆ สามารถเดาว่าคำไหนควรจะเป็นคำตามรูปภาพกันน้า
 2. “Reading” pictures #2 ฝึกให้เด็กได้ฝึกอ่านและเดาคำศัพท์ง่าย ๆ จากภาพที่ให้ไว้ แล้วฝึกอ่านตามคำศัพท์ด้านล่างของภาพ
 3. A practice sentence ฝึกเขียนประโยคตามคำที่กำหนด พร้อมระบายสีรูปภาพให้สวยงาม
 4. Above, on, below มาฝึกการใช้ on, above, and below โดยการวาดรูปตามคำสั่ง
 5. Above, on, below, part 2 ตอบคำถามโดยการฝึกการใช้ on, above, and below
 6. Adding 1 more ฝึกตัวเลข 1-10 และฝึกการบวกเลขแบบง่าย ๆ ด้วยการเพิ่มจำนวน 1
 7. Alphabet ฝึกเขียน a-z ตามรอยประ
 8. And 1 more makes… เพิ่มจำนวนทีละ 1 ฝึกการบวกเลขด้วยการวาดรูป
 9. Big triangles, small circles ระบายสีตามคำสั่ง โดยฝึกให้เด็กรู้จัก สามเหลี่ยม และวงกลม
 10. Big, bigger, biggest ใหญ่..ใหญ่กว่า…ใหญ่ที่สุด ฝึกการเปรียบเทียบด้วยรูปภาพ
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล
 1. Clowning around connect the dots เรียนรู้การเรียงลำดับตัวเลข 1-9 ด้วยเกมลากเส้นต่อจุด พร้อมระบายสีให้สวยงาม
 2. Color the pattern เรียนรู้เรื่องสีและรูปทรงต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษผ่านการระบายสี
 3. Complete the picture: snakes! ตัวอะไรกำลังปีนต้นไม้อยู่! ลากเส้นตามรอยประ แล้วมาทายกันว่าเป็นตัวอะไร
 4. Complete the picture: snowmen!  มีอะไรอยู่หลัง Snowman? ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านการลากเส้นโค้ง ด้วยการวาดรูป Snowman
 5. Connect the animal to its food มาเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก เป็นภาษาอังกฤษ โดยการลากเส้นเชื่อมโยงระหว่างสัตว์ในภาพและอาหารของมัน
 6. Find the animal to its home ลากเส้นเชื่อมโยงระหว่างสัตว์ในภาพและบ้านของมัน
 7. Connect the rhymes: vowel sound a เรียนรู้และอ่านออกเสียงสระ a ด้วยภาพ
 8. Vowel sound e : connect the rhymes:  เรียนรู้และอ่านออกเสียงสระ e ด้วยภาพ
 9. Connect the rhymes: vowel sound i เรียนรู้และอ่านออกเสียงสระ i ด้วยภาพ
 10. Connect the rhymes: vowel sound o เรียนรู้และอ่านออกเสียงสระ o ด้วยภาพ
ใบงานภาษาอังกฤษ
ใบงานภาษาอังกฤษ
 1. Vowel sound u : connect the rhymes:  เรียนรู้และอ่านออกเสียงสระ u ด้วยภาพ
 2. Connect-the-dot flowers เรียนรู้การเรียงลำดับตัวเลข 1-12 ด้วยการวาดรูปดอกไม้
 3. Counting circles ฝึกการนับเลข นับวงกลม พร้อมทั้งเขียนตัวเลขลงในช่องว่าง
 4. Creating letter-shape patterns ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยการลากเส้นโค้งและเส้นฟันปลา
 5. Creating letter-shape patterns #2 ฝึกการลากเส้นในรูปแบบต่าง ๆ
 6. Decorating umbrellas รู้จักจำนวนของตัวเลขโดยการวาดรูป
 7. Dinosaur connect the dots มาเรียนรู้ตัวเลขด้วยการวาดรูปไดโนเสาร์กันเถอะ
 8. Draw it yourself: dog, mouse, cat, and hen หาคำที่ออกเสียงเหมือนกันตามภาพที่กำหนด พร้อมวาดภาพนั้น ๆ ปลุกความเป็นศิลปินตัวน้อยในตัวคุณ!!
 9. Draw it yourself: fox, three, car, and spoon หาคำที่ออกเสียงเหมือนกันตามภาพที่กำหนด พร้อมวาดภาพนั้น ๆ ปลุกความเป็นศิลปินตัวน้อยในตัวคุณ!!
 10. Bigger shapes เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบรูปทรงต่าง ๆ และสีเป็นภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล doc

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล
แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล
 1. Drawing curvy lines ฝึกวาดเส้นโค้งตามจินตนาการ
 2. Drawing straight lines ฝึกเขียนเส้นตรงตามจินตนาการ เด็ก ๆ สามารถวาดเส้นตรงให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ พร้อมระบายสีให้สวยงาม
 3. Find the pictures หารูปภาพที่ซ่อนอยู่โดยการระบายสีในช่องที่มีคำที่ออกเสียงเหมือนกันกับโจทย์ที่กำหนดให้
 4. Find the pictures #2 หารูปภาพที่ซ่อนอยู่โดยการระบายสีในช่องที่มีคำที่ออกเสียงเหมือนกันกับโจทย์ที่กำหนดให้
 5. Finding letters: bin and cup ฝึกการสะกดคำศัพท์ตามภาพที่กำหนด
 6. Finding letters: dog and hat ฝึกการสะกดคำศัพท์ตามภาพที่กำหนด
 7. Finish the picture วาดรูปตามคำสั่ง แบบฝึกหัดนี้จะฝึกให้เด็กเรียนรู้ตำแหน่ง และ prepositions พร้อมทั้งให้เด็กฝึกนับจำนวนพร้อมเรียนรู้รูปทรงต่าง ๆ
 8. Finish the picture, part 2 วาดรูปตามคำสั่ง แบบฝึกหัดนี้จะฝึกให้เด็กเรียนรู้ตำแหน่ง และ prepositions
 9. Geometric jack-o’-lantern ตกแต่งฟักทองด้วย สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และวงกลม
 10. Gimme more! ฝึกการเพิ่มจำนวนด้วยการวาดรูป
แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล
แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล
 1. Goldilocks and the three bears เรื่องราวของสาวน้อยกับครอบครัวหมี ให้เด็กฝึกฟังนิทานภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งระบายสี
 2. Haunted house ฝึกนับจำนวนรูปภาพต่าง ๆ และเปรียบเทียบจำนวนผ่านรูปวาด
 3. How many legs does this animal have? มานับจำนวนขาของสัตว์ชนิดต่าง ๆ กันเถอะ
 4. It’s beside! เรียนรู้คำว่า Beside พร้อมทั้งความหมายด้วยการวาดรูปลูกบอล
 5. It’s between! เรียนรู้คำว่า Between พร้อมทั้งความหมายด้วยการวาดรูปลูกบอล
 6. It’s story time! หาคำศัพท์ที่หายไปโดยการเดาผ่านรูปวาดและนิทาน
 7. Ladybug’s spots เรียนรู้จำนวนและตัวเลขโดยการนับจำนวนจุดของแมลงเต่าทอง
 8. Learning #1 ฝึกเขียนเลข 1
 9. Learning #1-5 ฝึกเขียนเลข 1-5 โดยการเขียนตามเส้นประ และเขียนตามแบบ
 10. Part 2, Learning #1-5,  ฝึกการสะกดคำศัพท์ 1-5 และการนับจำนวน 1-5

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล นี้เน้นให้เด็กได้ฝึกภาษาด้วยความสนุก พร้อมทั้งเป็นการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว เพื่อสอนลูกผ่านแบบฝึกหัดต่าง ๆ ค่ะ

1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100ภาษาอังกฤษ 10 หัวข้อคำอวยพรภาษาอังกฤษ ENGLISH-Vocabulary englis vocabulary Number 11-20 Tense 12 Verb to beภาษาอังกฤษ Vocabulary Vocabulary Vol.1 Vocabulary Vol.2 การทักทายภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ Days ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Fruit คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษ คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดเรียนรุ้คำศัพท์Colours ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษTense ภาษาอังกฤษVerb to be ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ศัพท์ภาษาอังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เฉลยคำตอบ เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล