6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ ให้ “ชัดเจน ถูกต้อง และ คล่องแคล่ว” โดยไม่ต้องไปเรียนต่างประเทศ

6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ
ให้ “ชัดเจน ถูกต้อง และ คล่องแคล่ว”
โดยไม่ต้องไปเรียนต่างประเทศ

(ยาวนิดนึง แต่มีประโยชน์มาก
ดูเทคนิคที่ 4-6 ได้ในคลิปถัดไป)

1. คำที่ลงท้ายด้วย -tion
อย่าออกเสียงว่า ชั่น
ให้ออกเสียงว่า เฉิ่น เช่น nation
อย่าออกเสียงว่า เน-ชั่น
ให้ออกเสียงว่า เน้-เฉิ่น

2. คำที่ลงท้ายด้วย -ing
อย่าออกเสียงว่า อิ้ง
ให้ออกเสียงว่า อิ่ง เช่น going
อย่าออกเสียงว่า โก-อิ้ง
ให้ออกเสียงว่า โก๊-อิ่ง

3. คำที่ลงท้ายด้วย -er/-or
อย่าออกเสียงว่า เอ้อ
ให้ออกเสียงว่า เอ่อ เช่น teacher และ color
อย่าออกเสียงว่า ที้ช-เช่อร์, คัล-เล่อร์
ให้ออกเสียงว่า ที้ช-เฉ่อรฺ, คั้ล-เหล่อรฺ

4. คำที่ลงท้ายด้วย -ment
อย่าออกเสียงว่า เม้นต์
ให้ออกเสียงว่า เหม่นทฺ เช่น comment
อย่าออกเสียงว่า คอม-เม้นต์
ให้ออกเสียงว่า ค้อม-เหม่นทฺ

5. คำที่ลงท้ายด้วย -ty -ly -ry
อย่าออกเสียงว่า ตี้, ลี่, รี่
ให้ออกเสียงว่า ถี่, หลี่, หรี่
เช่น city lovely very
อย่าออกเสียงว่า ซิ-ตี้ เลิ้ฟ-ลี่ เว-รี่
ให้ออกเสียงว่า ซิ-ถี่, เลิ้ฟ-หลี่, เฟ้-หรี่

6. คำว่า is/was ถ้าอยู่ในประโยค อย่าออกเสียงว่า อี้ส กับ ว้อส ให้ออกเสียงว่า อิ่ส และ เหวิ่ส

ลองฝึกอ่านสี่ประโยคนี้ดูช้าๆนะครับ
แล้วลองสังเกตว่าการออกเสียงของเราดีขึ้นบ้างมั้ย ?

>>> Peter is a very good teacher teaching at a university in the city center. พี้-เถ่อรฺ อิ่ส อะ เฟ้-หรี่ กุด ที้ช-เฉ่อรฺ ที้ช-ฉิ่ง แอท อะ ยู-หนิ-เฟิ้รฺส-สิ-ถี่ อิน เดอะ ซิ-ถี่ เซ้น-เถ่อรฺ

>>> Sally was a lovely manager working in an apartment near the train station. แซ้ล-หลี่ เหวิ่ส อะ เลิ้ฟ-หลี่ แม้-หนิจ-เจ่อรฺ เวิ้รฺค-ขิ่ง อิน แอน เออะ-พ้ารฺท-เหมิ่นทฺ เนียรฺ เดอะ เทรน สเต๊-เฉิ่น

>>> Terry is a footballer loving to go to a party with his friends. เท้-หรี่ อิ่ส อะ ฟุท-บ่อล-เหล่อรฺ เลิ้ฟ-ฝิ่ง เถอะ โก ทู อะ พ้ารฺ-ถี่ วิth หิส เฟรนดฺสฺ

>>> Richard was a doctor driving to work at a hospital. ริช-เฉิรฺด เหวิ่ส อะ ด๊อก-เถ่อรฺ ไดร๊ฟ-ฝิ่ง ทู เวิรฺคฺ แอท อะ ฮ้อส-ปิ-เถิ่ล

=> คำว่า เดอะ = ด.เด็กออกเสียงโดยเอาลิ้นมาอยู่ระหว่างฟันหน้า
==> th ออกเสียงคล้าย ซ.โซ่ โดยเอาลิ้นมาอยู่ระหว่างฟันหน้า

6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ, ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ, สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ, เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น, ไวยากรณ์ ภาษา อังกฤษ
6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ, ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ, สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ, เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น, ไวยากรณ์ ภาษา อังกฤษ

1-10 idioms 1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100 idioms 1-100ภาษาอังกฤษ 6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ 100สำนวนภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษ Resume ภาษาอังกฤษ Vocabulary การทักทายภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษEnglish Sentences ภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษGrammar ภาษาอังกษกฤษ Grammar สูตรการเรียนภาษาอังกฤษเรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกษ เฉลยคำตอบ เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น เรียนภาษาอังฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ