Resume ภาษาอังกฤษ

นี่คือตัวอย่างในการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ นะครับ เป็นตัวอย่างที่นำไปใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับมากที่สุด มาดูกันครับว่าเราจะต้องเขียนอะไรบ้าง

ก่อนอื่นต้องให้แน่ใจก่อนว่า Resume ภาษาอังกฤษ หรือคนส่วนมากบางทีก็เรียกประวัติส่วนตัวภาษาอังกฤษ ที่คุณกำลังเขียนนั้นสามารถสื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย การที่เราจะเขียนประวัติของเราลงไป เราควรที่จะเรียบเรียงข้อความเสียก่อน ลองนึกดูนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจในสิ่งที่เราเขียนลงไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉนั้น Resume ที่เราเขียนต้องสื่อความหมายให้สามารถอ่าน Resume ภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย

หลายต่อหลายครั้งนะครับที่ผู้ที่พิจารณารับคนเข้าทำงานต้องเปิด Resume ของหลายๆคนแล้วผ่านมันไปอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะว่าภาษาอังกฤษที่เขียนไม่สื่อความหมายหรือสื่อไปในทางที่ไม่น่าสนใจ หรือใช้คำที่ง่ายจนเกินไป ทำให้จุดสนใจด้อยลง ลองฝึกการเขียนดูเยอะๆครับ หลายๆแบบแล้วคุณจะเข้าใจไปเองว่าจะต้องเขียนอย่างไร เพราะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดครับ

ส่วนประกอบของ Resume

ส่วนแรก ถือว่ามีความสำคัญมากเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะในส่วนเงินเดือนที่ต้องการ หากคุณเป็นนักศึกษาที่จบใหม่แล้วหล่ะก็ ลองดูเรทที่ส่วนใหญ่เรียกกันนะครับ หากคุณพลาดในส่วนนี้ ส่วนอื่นอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาเลยหล่ะครับ
Photo (ในส่วนนี้ใส่รูปภาพครับ)
Mr/Mrs/Miss (ส่วนนี้ใส่ชื่อและนาสกุลลงไป) ………………………….
Expected Jobs: (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร) ………………………..
Expected Salary: (เงินเดือนที่ต้องการ) ……………………………………

ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่อธิบายรายละเอียดส่วนตัวของคุณ หรือเรียกว่าการแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ ไม่ต้องอธิบายมากให้ยืดยาวครับ สั้นๆได้ใจความพอ Resume ส่วนใหญ่ในจุดนี้ ควรกรอกให้ครบที่ช่องครับ
Personnel Infomation (ส่วนนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดส่วนตัวครับ)
Address: (ระบุที่อยู่) ………………………………………………………………
Phone: (หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้) ……………………….
Age: (อายุของคุณ) ………………………………………………………………
Nationality: (เชื้อชาติ)……………………………………………………………
Religion: (ศาสนา) ………………………………………………………………..
Height: (น้ำหนัก) ………………………………………………………………….
Weight: (ส่วนสูง) ………………………………………………………………….
Marital Status: (สถานภาพการสมรสครับ) Single, Separated, Divorced, Widowed
Military Service: (สถานภาพทางทหาร) Passed, Not Passed, Exempted (ยกเว้น)

ส่วนที่สาม เป็นส่วนที่อธิบายความสามารถของคุณ การศึกษาที่คุณจบมา จุดนี้สามารถการันตีคุณได้นะครับ
Education (ระดับการศึกษา) ………………………………………………….
Vocational: Grad. in (สาขาวิชา) From (สถาบัน) GPA. (เกรดเฉลี่ย)
High Vocational: (ระดับมัธยมศึกษา) ………………………………………
Bachelor: (ระดับปริญญาตรี) ………………………………………………….
Training Job(การฝึกอบรมต่างๆ ถ้ามี) : ……………………………………
Project(โครงการต่างๆที่เคยทำ ถ้ามี) : …………………………………..
Thesis(ถ้ามี) : ……………………………………………………………………..
Activities (ถ้ามี) : … กิจกรรมควรเลือกเขียนเฉพาะที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน

ส่วนที่สี่ หากบริษัทสนใจในเรื่องของประสบการณ์การทำงานของคุณ คุณเรียกเงินเดือนเท่าไหร่อาจไม่เกี่ยง หากบริษัทนั้นให้ความสำคัญกับจุดนี้มากที่สุดนะครับ
Work Experience (ประวัติการทำงาน) …………………………………..
2004 – Present: Work for (ชื่อบริษัท) as (ตำแหน่ง)
Salary …………………………… bath/month
2000 – 200 4 : ………………………………………………………………….
1998 – 2000 : ………………………………………………………………….

ส่วนที่ห้า ในเรื่องของใบรับรองความสามารถ การอบรมต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาอังกฤษควรมีไว้นะครับ เป็นการการันตีการได้งานของคุณเอง และแนบส่วนนี้เข้าไปในจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษด้วยครับ
Skill (ทักษะต่างๆ) …………………………………………………………….
Computer Skill : (ทักษะในด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์) …………
English : (ทักษะด้านภาษาอังกฤษ) Speaking … Reading … Writing …(poor, fair, good, excellent)
Other Language (ทักษะในภาษาอื่นๆ ถ้ามี) : ………………………..
Driving : (ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์)Drive(yes/no) … Driving License (yes/no) … Own Vehicle (yes/no)
Typing: Thai …………. w/m English ……………. w/m
Additional Infomation (อาจแก้ไขชื่อหัวข้อย่อยต่อไปนี้ให้สอดคล้องข้อมูลของท่าน)
Seminar(ถ้ามี) : …………………………………………………………………
Important Do***ent (ถ้ามี) : …เช่น ใบรับรอง(testimonial), ใบประกาศ(certificate), ใบ กว.(engineering license) …………………………………………………………..
Creation(ถ้ามี) : ………………………………………………………………..
Other(ถ้ามี) : …………………………………………………………………….
จะเห็นได้ว่าในการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ แต่ละครั้งในจะต้องใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งที่เขียนให้มาก ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน สามารถสร้างความเข้าใจต่อนายจ้างได้อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้คุณได้งานด้วยเช่นกัน โดยปกตินายจ้างจะดูจากใบสมัครงานภาษาอังกฤษที่เรากรอก และมาดู Resume ที่เราเขียนควบคู่กันนะครับ เพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้ง 2 ฉบับมีเนื้อหาที่ตรงกันครับ