6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ ให้ “ชัดเจน ถูกต้อง และ คล่องแคล่ว” โดยไม่ต้องไปเรียนต่างประเทศ

6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ ให้ “ชัดเจน ถูกต้อง และ คล่องแคล่ว” โดยไม่ต้องไปเรียนต่างประเทศ (ยาวนิดนึง แต่มีประโยชน์มาก ดูเทคนิคที่ 4-6 ได้ในคลิปถัดไป) 1. คำที่ลงท้ายด้วย -tion อย่าออกเสียงว่า ชั่น ให้ออกเสียงว่า เฉิ่น เช่น nation อย่าออกเสียงว่า เน-ชั่น ให้ออกเสียงว่า เน้-เฉิ่น 2. คำที่ลงท้ายด้วย -ing อย่าออกเสียงว่า อิ้ง ให้ออกเสียงว่า อิ่ง เช่น going อย่าออกเสียงว่า โก-อิ้ง ให้ออกเสียงว่า โก๊-อิ่ง 3. คำที่ลงท้ายด้วย -er/-or อย่าออกเสียงว่า เอ้อ ให้ออกเสียงว่า เอ่อ เช่น teacher และ color อย่าออกเสียงว่า ที้ช-เช่อร์, คัล-เล่อร์ ให้ออกเสียงว่า ที้ช-เฉ่อรฺ, […]