Vocabularyคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

จำนวนนับ วิธีการใช้ เสื้อผ้า

one = หนึ่ง
two = สอง
three = สาม
(1) __ = สี่
five = ห้า
six = หก

(2) ____________ = นั่นคือโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง
 There are three balls. = นั่นคือลูกบอล 3 ลูก
 There is one bed. = นั่นคือเตียง 1 หลัง
 There are four keys. = นั่นคือกุญแจ 4 ดอก

 There are four chairs. = นั่นคือเก้าอี้ 4 ตัว
 There is one cup. = (3) ____________
 There are two tables. = นั่นคือโต๊ะ 2 ตัว
 There are three cell phones. = นั่นคือโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง

 shoes = รองเท้า
 a shirt = เสื้อเชิร์ต
 (4) _______ = กางเกงขายาว
 a coat = เสื้อโคท
 a dress = ชุดเดรส
 a skirt = กระโปรง

 a blue shirt = เสื้อเชิร์ตสีฟ้า
 a red shirt = เสื้อเชิร์ตสีแดง
 (5) ________ = เสื้อยืดสีเขียว
 a yellow T-shirt = เสื้อยืดสีเหลือง
 Three plates are white. = จาน 3 ใบ สีขาว
 Four bowls are blue. = ชาม 4 ใบ สีฟ้า

 I am wearing a skirt. = ฉันกำลังสวมเสื้อเชิร์ต
 I am wearing pants. = ฉันกำลังสวมกางเกง
 I am buying a skirt. = (6) ______________
 I am buying pants. = ฉันกำลังซื้อกางเกงขายาว

 (7) ___________ = ใครสวมหมวก
 The woman has the hat. = ผู้หญิงคนนั้นสวมหมวก

 Who has the ball? = ใครมีลูกบอล
 The boy has the ball. = (8) ____________

 Who has the books? = ใครมีหนังสือ
 (9) ____________ = เด็กผู้หญิงเหล่านั้นมีหนังสือ

 Who has the newspaper? = (10) _____________
 The doctor has the newspaper. = คุณหมอคนนั้นมีหนังสือพิมพ์

เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 (Vocabulary Vol.4)

   1. four
   2. There are two cell phones.
   3. นั่นคือถ้วยกาแฟ 1 ถ้วย.
   4. pants
   5. a green T-shirt
   6. He is a police officer.
   7. Who has the hat?
   8. เด็กผู้ชายคนนั้นมีลูกบอล
   9. The girls have the books.
   10. ใครมีหนังสือพิมพ์

1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100ภาษาอังกฤษ 10 หัวข้อคำอวยพรภาษาอังกฤษ ENGLISH-Vocabulary englis vocabulary Number 11-20 Tense 12 Verb to beภาษาอังกฤษ Vocabulary Vocabulary Vol.1 Vocabulary Vol.2 การทักทายภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ Days ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ Fruit คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษ คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดเรียนรุ้คำศัพท์Colours ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษTense ภาษาอังกฤษVerb to be ภาษาอังกฤษชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ศัพท์ภาษาอังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เฉลยคำตอบ เฉลยคำตอบ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษอนุบาล แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล