คำศัพท์กีฬา ความบันเทิง มากกว่า น้อยกว่า ภาษาอังกฤษ

ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดกีฬา ความบันเทิง มากกว่า น้อยกว่า อัพเดทความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ กับ ENGLISH4DAY.COM ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษชุด

a play = การแสดง
a concert = คอนเสริ์ต
a movie = ภาพยนต์

soccer = ฟุตบอล
golf = กอล์ฟ
tennis = เทนนิส


The women are playing soccer. = ผู้หญิงเหล่านั้นกำลังเล่นฟุตบอล
The women are playing golf. = ผู้หญิงเหล่านั้นกำลังเล่นกอล์ฟ
The women are playing tennis. = ผู้หญิงเหล่านั้นกำลังเล่นเทนนิส

They’re listening to the radio. = พวกเขากำลังฟังวิทยุ
They’re watching a movie. = พวกเขากำลังดุภาพยนต์
They’re listening to a concert. = พวกเขากำลังฟังคอนเสิร์ต
They’re watching a play. = พวกเขากำลังดูการแสดง

tea = น้ำชา
carrots = แคคอท
juice = น้ำผลไม้
oranges = ส้ม

The boy doesn’t like tennis. = เด็กผู้ชายคนนั้นไม่ชอบเทนนิส
The girl doesn’t like red shoes. = เด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ชอบรองเท้าสีแดง
The women like tea. = ผู้หญิงคนน้นชอบน้ำชา
The man likes golf. = ผู้ชายคนนั้นชอบกอล์ฟ

The boy has more juice than his mother. = เด็กผู้ชายคนนั้นมีน้ำผลไม้มากกว่าแม่ขแงเขา
The girl has more cake than her father. = เด็กผู้หญิงคนนั้นมีเค้กมากกว่าพ่อของเธอ
The girl has more oranges than her mother. = เด็กผู้หญิงคนนั้นมีส้มมากกว่าแม่ของเธอ
The teacher has more books than the student. = ครูมีหนังสือมากกว่านักเรียน

The girl has less bread than her friend. = เด็กผู้หญิงคนนั้นมีขนมปังน้อยกว่าเพื่อนของเธอ
The man has less cake than his son. = ผู้ชายคนนั้นมีเค้กน้อยกว่าลูกชายของเขา
The man has less tea than his wife. = ผู้ชายคนนั้นมีน้ำชาน้อยกว่าภรรยาของเขา
The woman has less juice than her son. = ผู้หญิงคนนั้นมีน้ำผลไม้น้อยกว่าลูกชายของเธอ

The man has less bread than his wife. = ผู้ชายคนนั้นมีขนมปังน้อยกว่าภรรยาของเขา
The woman has more money than her husband. = ผู้หญิงคนนั้นมีเงินมากกว่าสามีของเธอ
The woman has less money than her husband. = ผู้หญิงคนนั้นมีเงินน้อยกว่าสามีของเธอ
The man has more bread than his wife. = ผู้ชายคนนั้นมีขนมปังมากกว่าภรรยาของเขา

Witch animal is big? = สัตว์ตัวไหนใหญ่
This animal is big. = สัตว์ตัวนี้ใหญ่

Witch animal is small? = สัตว์ตัวไหนเล็ก
This animal is small. = สัตว์ตัวนี้เล็ก

Witch fruit is red? = ผลไม้อันไหนสีแดง
This fruit is red. = ผลไม้อันนี้สีแดง

Witch fruit is green? = ผลไม้อันไหนสีเขียว
This fruit is green. = ผลไม้อันนี้สีเขียว

How much do the carrots cost? = แครอทราคาเท่าไหร่
The carrots cost three dollars. = แครอทราคา 3 ดอลล่า

How much does the tea cost? = น้ำชาราคาเท่าไหร่
The tea costs two euros. = น้ำชาราคา 2 ยูโร

How much does a movie ticket cost? = ตัวหนังราคาเท่าไหร่
A movie ticket costs nine pounds. = ตัวหนังราคา 9 ปอนด์

fifteen pounds = 15 ปอนด์
nine euros = 9 ยูโร
five dollars = 5 ดอลล่า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

1-10 idioms 1-10 ภาษาจีน 1-10 ภาษาญี่ปุ่น 1-100 idioms 1-100ภาษาอังกฤษ 6 วิธีการออกเสียงเวลาพูดภาษาอังกฤษ 100สำนวนภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษ Resume ภาษาอังกฤษ Vocabulary การทักทายภาษาอังกฤษ การเขียนภาษาอังกฤษ ของใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ของใช้ในห้องน้ำ กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ตัวเลข 1-10 คำศัพท์ภาษอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 คำอวยพรภาษาอังกฤษให้โชคดี คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอวยพรวันเกิด ภาษาอังกฤษ ประโยคคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 1-10 ภาษาอังกฤษEnglish Sentences ภาษาอังกฤษ Grammar ภาษาอังกฤษGrammar ภาษาอังกษกฤษ Grammar สูตรการเรียนภาษาอังกฤษเรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น สูตร เรียน ภาษา อังกฤษ อวยพรภาษาอังกฤษ อวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษ เครื่องใช้สำนักงานภาษาอังกษ เฉลยคำตอบ เรียน Grammar ภาษาอังกฤษ เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษผ่านเน็ต เรียน ภาษา อังกฤษ เบื้องต้น เรียนภาษาอังฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ